İHALE DETAYLARI

KOCAELİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Kocaeli İzmit Yenidoğan Mah. 4377 Ada 20 Parsel 237,00 m2 Tapuda arsa vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır.

Taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında "Konut Alanı''kullanımında kalmakta olup yapılaşma koşulları ayrık nizam Taks:0,40 Kaks:1,20 3 kat müsadelidir. Parsel kuzeyinde Şahin Sokağa diğer yönlerinde ise komşu parsellere cephelidir. Taşınmaz konut yapılaşmasının orta yoğunlukta ticari yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu ilçe merkezine kısmen uzak sayılabilecek konumda yer almaktadır. Taşınmaz çevresinde 1 ila 3 katlı konut nitelikli yapılar ve az sayıda boş parseller bulunmaktadır.Bölge konut+ticari fonksiyonu düşük düzeyde gelişim gösteren bir bölge olup ticari faaliyet düşük seviyededir. Taşınmaz elektrik, su, yol ve belediye hizmetleri gibi her türlü hizmetlerden yararlanabilmektedir. Ana taşınmaz kendi içerisinde eğimli bir topografik yapıya sahip, dikdörtgene yakın yamuk formda geometrik şekli olan bir parseldir. Parsel üzerinde bitişik yapı nizamda yığma yapı tarzında 3/A yapı grubunda tek katlı 45 m² alanlı ve 70 m² alanlı iki adet yapı bulunmaktadır. Taşınmazların içerisine girilememiştir. Dışarıdan yapılan incelemlere göre taşınmazların yıpranmış olduğu görülmüştür.Yapı Birim Değeri : ( 3/A yapı sınıfı ) 2022 yapı yaklaşık birim maliyeti: 2.250,00 TL/m²Yıpranma Oranı % 40 dir. Arsa Birim Değeri: Serbest Piyasa Koşulları ve alım satım gücü: 1.400,00 TL/m² Yapı Değeri : 2.250,00 TL/m² x (1-0,50) x(45+70) m² = 129.375,00 TL Arsa Değeri : 1.400,00 TL/m² x 140,11 m² = 331.800,00 TL Taşınmazın Toplam Değeri =461.175,00 TL'dir.

Adresi Fatih Mah. Şener Sok. No.22 ve 26İzmit

Yüzölçümü 237,00 m2 Arsa Payı TAM

İmar Durumu Yukarıda belirtilmiştir. Kıymeti 461.175,00 TL

KDV Oranı % 8Kaydındaki Şerhler Sair haciz şerhleri vardır.

1. Satış Günü 31/08/2022 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü 27/09/2022 günü 14:00 - 14:05 arası

Bursa'da İcradan Satılık Arsa Bursa'da İcradan Satılık Arsa

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İş bu satış ilanının gazete ilanı ve Adalet Bakanlığı E Satış Portalında yayınlanan ilan tapuda adresi bulunamayan ve kendisine adli tebligat yapılamayan tüm ilgililere İ.İ.K nun 127 maddesi uyarınca tebligat yerine kaim olacaktır. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/498 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.