İHALE DETAYLARI

MİLAS İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Taşınmazın Tapu Kaydı Bilgileri: Muğla İli Milas İlçesi, Kazıklıbucak Mahallesi, Tatlıkuyu Mevkii, 165 ada 1 nolu parsel 89.623,04 m2 büyüklükte olup, cinsi 63 adet blok bina 1 adet bekçi evi ve arsası vasfındadır. Bağımsız bölüm tapu kayıtlarına göre cilt: 17, sayfa: 1626 ve 6/2674 arsa paylı A2-3 Blok zemin kat 3 nolu mesken olup Apollonia Sitesi içinde kapı numarası Eros-19 dur. Hissesi 1/2' dir. Taşınmazın İmar Durumu Bilgileri: 1/1000 ölçekli İmar Planında II. Konut Alan da kaldığı, yapılaşma şartlarının Emsal: 0,25 ve hmax: 6,50 mt olduğu belirtilmiştir. Muğla İli Milas İlçesi Kazıklıbucak Mahallesi, Tatlıkuyu Mevkii, 165 ada 1 parsel içinde 63 adet blok bina ve 1 adet bekçi evi bulunmaktadır. Blok binalar ikişer katlı, betonarme inşaat tarzında yapılmış, beden ve bölme duvarları tuğla duvar, sıvalı ve boyalıdır. Binaların üzeri ahşap çatı, çatı örtüsü kiremittir. Binalar iskan edilmiş ve kullanılır durumdadır. Taşınmazın pencereleri PVC doğrama, giriş kapısı çelik kapı, dış teras kapıları PVC doğramadır. Mimari projesine göre zemin katta salon-açık mutfak, tuvalet, üst katta iki oda, oturma köşesi ve banyo-tuvalet bulunmaktadır. Binanın alanı 72,00 m2 dir. Taşınmazın bulunduğu sitenin yolları ve peyzaj düzenlemeleri yapılmış vaziyettedir.

Kıymeti 650.000,00 TL

KDV Oranı KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 25/08/2022 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü 27/09/2022 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri :Güneş Mah. Labranda Bulv. Milas Adliyesi Ek Hizmet Binası Yanı Belediye Mezat Salonu MİLAS/MUĞLA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Milyon Liradan Başlayan Fiyatlarla Konut Satışı İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Milyon Liradan Başlayan Fiyatlarla Konut Satışı

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/531 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/06/2022