Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa

KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, DERBENT Mah, 179 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz arsa .

Yüzölçümü : 461,53 m2 Kıymeti : 1.359.430,75 TL KDV Oranı : %8

İmar Durumu : Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmınınimar yolunda bir kısmının isebitişik nizamn (B-3)3 kat yapılaşma koşullarınasahipTicaret alanında kalmaktadır.

Kaydındaki Şerhler: Tebligatlı iştirağın feshi işlemine Hayrettin Yılmaz tarafından itiraz edilmiştir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2023 -14:10-
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 14:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 -14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 14:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, ŞİRİNSULHİYE Mah, 147 Ada, 10 Parsel, Taşınmaz arsa
Yüzölçümü : 1.024,26 m2 Kıymeti : 163.881,60 TLKDV Oranı%8

İmar Durumu : Taşınmazın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler: Tebligatlıiştirağın feshi işlemine Hayrettin Yılmaz tarafından itiraz edilmiştir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2023 - 14:25
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 14:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 14:25
Bitiş Tarih ve Saati: 22/06/2023 - 14:25
Editör: Emlak Zirvesi