DİDİM(YENİHİSAR) İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/592 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İzmir Urla'da İcradan Satılık Arsa İzmir Urla'da İcradan Satılık Arsa

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Didim İlçe, AKYENİKÖY Mahalle/Köy, BOZSEKİ Mevkii, 1313 Ada, 10 Parsel, 300m2 yüzölçümlü Arsa niteliğinde ki taşınmazın 1/1 hisseli malik olduğu görünmektedir. Söz konusu taşınmaz hafif eğimli bir tapografik arazi yapısına sahip olup, yaklaşık dikdörtgen formdadır. Parsel doğu cepheden imar yoluna cepheli olup, diğer yönlerden komşu parsellere sınırdır. Parselin etrafında sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

Çevresel Özellikler : Didim Merkeze yaklaşık 20km mesafede olup, Belediyenin alt yapı imkanlarından faydalanamamaktadır. Bölgede genellikle yatırım amaçlı, alım satım yapılan boş arsalar ve makilik alanlar bulunmaktadır .Bölgede imar yolları kısmen açılmış olup, tüm imar parsellerine ulaşım bulunmamaktadır. Emsal sayılabilecek gayrimenkuller incelendiğinde, imar durumları, denize, ana yola olan uzaklığı, elektrik, su, yol, uzaklığı ve diğer alt yapı hizmetlerinden istifade edebilme olanakları ile toplu taşıma araçlarına olan uzaklığı, bölgenin gelişim potansiyeli dikkate alınmıştır.Gayrimenkulün değerlemesinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Emsal gayrimenkullerin fiyatları araştırılarak konumu, kullanım amacı, niteliği, topografik ve benzeri durum özellikleri incelenerek, istekli alıcılar ile istekli satıcılar arasında oluşan fiyatlarda göz önüne tutularak gerçekçi fiyat düzeltmeleri yapılmış ve m2 emsal bedel 1.600-TL. olarak hesaplanmıştır.

Adresi : Akyeniköy Mah. Bozseki Mevkii Didim / AYDIN

Yüzölçümü : 300 m2

İmar Durumu : Var. Taşınmaz 1/1000'lik Uygulama İmar Planında 2 kat, Konut alanı, Taks:0,20, Kaks:0,40 yapılaşma koşullarına sahiptir

Kıymeti : 480.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapudan veya dosyadan alınır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2023 - 10:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Didim İlçe, AKYENİKÖY Mahalle/Köy, BOZSEKİ Mevkii, 1313 Ada, 9 Parsel, 300m2 yüzölçümlü Arsa niteliğinde ki taşınmazın 1/1 hisseli malik olduğu görünmektedir. Söz konusu taşınmaz hafif eğimli bir tapografik arazi yapısına sahip olup, yaklaşık dikdörtgen formdadır. Parsel kuzey ve doğu cepheden imar yoluna cepheli olup, diğer yönlerden komşu parsellere sınırdır. Parselin etrafında sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır.Çevresel Özellikler : Didim Merkeze yaklaşık 20km mesafede olup, Belediyenin alt yapı imkanlarından faydalanamamaktadır. Bölgede genellikle yatırım amaçlı, alım?satım yapılan boş arsalar ve makilik alanlar bulunmaktadır .Bölgede imar yolları kısmen açılmış olup, tüm imar parsellerine ulaşım bulunmamaktadır. Emsal sayılabilecek gayrimenkuller incelendiğinde, imar durumları, denize, ana yola olan uzaklığı, elektrik, su, yol, uzaklığı ve diğer alt yapı hizmetlerinden istifade edebilme olanakları ile toplu taşıma araçlarına olan uzaklığı, bölgenin gelişim potansiyeli dikkate alınmıştır.Gayrimenkulün değerlemesinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Emsal gayrimenkullerin fiyatları araştırılarak konumu, kullanım amacı, niteliği, topografik ve benzeri durum özellikleri incelenerek, istekli alıcılar ile istekli satıcılar arasında oluşan fiyatlarda göz önüne tutularak gerçekçi fiyat düzeltmeleri yapılmış ve m2 emsal bedel 1.600-TL. olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Akyeniköy Mah. Bozseki Mevkii, Didim Aydın Didim / AYDIN
Yüzölçümü : 300 m2
İmar Durumu :Var. Taşınmaz 1/1000'lik Uygulama İmar Planında 2 kat, Konut alanı, Taks:0,20, Kaks:0,40 yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 480.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapudan veya dosyadan alınır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2023 - 10:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 10:50
Editör: Emlak Zirvesi