İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Milyon Liradan Başlayan Fiyatlarla Konut Satışı İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Milyon Liradan Başlayan Fiyatlarla Konut Satışı

GAZİPAŞA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/221 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli Gazipaşa İlçesi İnceğiz Mahallesi 138 Ada 7 Parselde kayıtlı, 10.567,52 m2 yüz ölçümlü, tarla vasıflı, tamamı borçlu adına kayıtlı taşınmazdır. İlçe merkezinden 13,5 km, Antalya-Mersin ana asfaltına 10 km, denize 11 km mesafededir. Belediye alt yapı hizmetlerinden tam yararlanamamaktadır. Yakınlarında kuru hububat arazileri ve meyve bahçeleri yoğundur. 100 m kuzeyinde diğer mahallelere giden grup asfalt yol vardır. Taşınmaz içerisinden geçen, parseli ikiye bölen ve kadastro paftasında olmayan yol vardır. Batıdan doğuya yükselen yüksek tepenin güneye bakan yamacındadır. Taşınmaz eskiden bu yana kuru hububat arazisi için kullanılmış, bakımsızlığa terk edilmiştir. Bazı zeminlerini çalılıklar kaplamıştır. Toprak yapısı killi, şiltli, 1-1.5 m derinliğinde, orta irilikte toprak strüktüründe, açık kahverengi toprak renginde, engebeli 2. sınıf kıraç arazidir. İçerisinde ekonomik değere sahip 12 adet harnup ağacı olup tane değeri 1.000,00 TLdir. Arazi metrekare değeri 150,00 TL'dir.
Arazi değeri:10.567,5 m2x150,00 TL=1.585.128,00 TL Meyve ağacı değeri: 12 adetx1.000,00TL= 12.000,00TL

Toplam muhammen bedel=1.598.328,00 TL

Yüzölçümü : 10.567,52 m2Arsa Payı : TAM İmar Durumu :Belediye sınırları içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında Kıymeti : 1.593.328,00 TLKDV Oranı: %8 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2023 - 14:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:31

Editör: Emlak Zirvesi