Mersin Mezitli’de natamam 127 metrekare 2+1 konut icradan satışa çıkarıldı.

İHALE DETAYLARI

MERSİN 5. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
 

Özellikleri Mersin İl, Mezitli İlçe, 116 Ada, 12 Parsel, KUYULUK Mahalle/Köy, 5 KAT NO :17 (69,45 M2 NET ) Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre, 110/5796 arsa paylı, 5. Kat, 17 nolu bağımsız bölüm,Mesken nitelikli taşınmazın tam hisse olarak, F***a S**I adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. İmar durumu; Mezitli Belediye Başkanlığı yetkililerindenedinile bilgiy ve 1/1000 ölçekliuygulama imar planı örneğine göre, ana taşınmazın imar planında; E-0.60 yoğunluklu, Yençok- 4 Kata imarlı konut alanı olarak işaretli olduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmazın Adresi ve Ulaşım; Taşınmaz, Çankaya Mahallesi, Kuyuluk Caddesi , No:2, Kat:5,Dair:17, Mezitli/MERSİN adresinde bulunmaktadır. Konum olarak taşınmaz, Fındıkpınarı Caddesininyaklaşık, 300 m doğusunda, Kuyuluk Mezarlığının kuzeyinde, Kuyuluk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ulaşım, Fındıkpınarı caddesi üzerinden Mezitli Kaymakamlığının karşısından Şahmurlu sokak yolu ile,toplu ulaşım araçları ve özel araçlar il sağlanmaktadır. Mezitli Kaymakamlığına ve Tapu Müdürlüğüneyakın konumdadır. Taşınmaz, alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olup, bir iki katlı bahçeli mahalle evlerinin yanında apartman tipi yapılaşmaların yeni başladığı bir bölgede yer almaktadır. Taşınmazın Özelikleri;Taşınmazın, Mezitli Belediyesinde bulunan dosyasının incelenmesinden ve verilen bilgilerden, ana taşınmazın, Mezitli Belediyesince verilen, 29.09.2017 tarih, 2017/239 sayılı İnşaat Ruhsatının bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz, betonarme karkas olarak inşa edilmek üzeretek blok şeklinde, B4Z412 kat üzerine ruhsatlandırılmıştır. Mahallinde, fenni bilirkişi olanımızca, adaparsel bazında yer tespiti yapılarak, Mezitli Belediyesinde bulunan kat irtifakına esas onaylı projesine göre, taşınmazın yeri ve vaziyet planına uygunluğu teyit edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazın yeraldığı ana taşınmaz bodrum katta, sığınak zemin katta gırış holu, kapıcı daıresı enerıı odası atık odasıgibi müştemilatlar ile 2 adet daireden, normal katlarda her katta 4 daireden 12 katta 48 daire, toplamolarak ta 50 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Ana taşınmazın ihata duvarı kısmen çekilmiş, bahçedüzenlemesi yapılmamıştır. Bloğun 11. Kata kadar tabla betonları dökülmüş, 6. Kata kadar duvarlarörülmüş, sıva altı tesisatlar kısmen döşenmiştir. Blokta çift asansör kovası bulunmaktadır. Yapı 4. Sınıf CGrubu Yapı Sınıfındandır. İnşaatın genel tamamlanma yüzdesi yaklaşık *& 50 seviyesindedir. Konumuzdaire, 5. Katta, güney- doğu- kuzey cepheli 14 nolu dairedir. Duvarlar örülmüş, sıva altı tesisatlarıçekilmiştir. Onaylı projesine göre daire, 2 odat salon-mutfaktantre-hol4-banyo-wc-lavabo--ebeveyngiyinme bölümü ve banyosu ile 2 adet balkondan oluşmaktadır.Dairenin brüt alanı yaklaşık, 127 m2 

Adresi Çankaya Mahallesi Kuyuluk Caddesi No :2 Kat :5 D:17Mezitli / MERSİN

Yüzölçümü 5.796,00 m2

Arsa Payı 1/1

İmar Durumu İnşaat tarzıMezitli Belediye Başkanlığı yetkililerindenedinile bilgiy ve 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı örneğine göre, ana taşınmazın imar planında; E-0.60 yoğunluklu, Yençok- 4 Kata
imarlı konut alanı ola

Kıymeti 105.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 07/07/2022 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü 05/08/2022 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin İl, Mezitli İlçe, 116 Ada, 12 Parsel, KUYULUK Mahalle/Köy, 6 KAT :22 (92,60 M2 NET ) Nolu Bağımsız Bölüm İmar durumu; Mezitli Belediye Başkanlığı yetkililerinden edinile bilgiy ve 1/1000 ölçekliuygulama imar planı örneğine göre, ana taşınmazın imar planında; E-0.60 yoğunluklu, Yençok- 4 Kataimarlı konut alanı olarak işaretli olduğu bilgisi edinilmiştir.Taşınmazın Adresi ve Ulaşım; Taşınmaz, Çankaya Mahallesi, Kuyuluk Caddesi , No:2, Kat:6,Dair:22, Mezitli/MERSİN adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın Özelikleri;Taşınmazın, Mezitli Belediyesinde bulunan dosyasının incelenmesindenve verilen bilgilerden, ana taşınmazın, Mezitli Belediyesince verilen, 29.09.2017 tarih, 2017/239 sayılıİnşaat Ruhsatının bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz, betonarme karkas olarak inşa edilmek üzeretek blok şeklinde, B4Z412 kat üzerine ruhsatlandırılmıştır. Mahallinde, fenni bilirkişi olanımızca, adaparsel bazında yer tespiti yapılarak, Mezitli Belediyesinde bulunan kat irtifakına esas onaylı projesinegöre, taşınmazın yeri ve vaziyet planına uygunluğu teyit edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazın yeraldığı ana taşınmaz; bodrum katta, sığınak, zemin katta giriş holü, kapıcı dairesi, enerji odası atık odası gibi müştemilatlar ile 2 adet daireden, normal katlarda her katta 4 daireden 12 katta 48 daire, toplamolarak ta 50 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Ana taşınmazın ihata duvarı kısmen çekilmiş, bahçedüzenlemesi yapılmamıştır. Bloğun 11. Kata kadar tabla betonları dökülmüş, 6. Kata kadar duvarlarörülmüş, sıva altı tesisatlar kısmen döşenmiştir. Blokta çift asansör kovası bulunmaktadır. Yapı 4. Sınıf A Grubu Yapı Sınıfındandır. İnşaatın genel tamamlanma yüzdesi yaklaşık X 50 seviyesindedir. Konumuzdaire, 6. Katta, güney doğu cephede yer 22 nolu dairedir. Duvarlar örülmüş, sıva altı tesisatlarıçekilmiştir. Onaylı projesine göre daire, 2 odatsalon-mutfaktantre-hol4 banyo-wc-lavabo- ebeveyngiyinme bölümü ve banyosu ile 3 adet balkondan oluşmaktadır.Dairenin brüt alanı yaklaşık, 161 m2 ,balkonlar dahil net kullanım alanı da yaklaşık, 92,60 m2 dir. Halen natamam durumdadır.

Adresi Çankaya Mahallesi Kuyuluk Cd No:2 Kat :6 Daire :22Mezitli / MERSİN

Yüzölçümü 5.796,00 m2

Arsa Payı 1/1

İmar Durumu İnşaat tarzı İmar durumu; Mezitli Belediye Başkanlığı yetkililerinden edinile bilgiy ve 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı örneğine göre, ana taşınmazın imar planında; E-0.60 yoğunluklu, Yençok- 4 Kata
imarlı konu

Kıymeti 138.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 07/07/2022 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü 05/08/2022 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin İl, Mezitli İlçe, 116 Ada, 12 Parsel, KUYULUK Mahalle/Köy, 14 nolu bülüm (92,60 m2) Nolu Bağımsız Bölüm Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 116 ada, 12 nolu parselde kayıtlı, 5.796,00 m2yüz ölçümlü arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre, 122/5796 arsa paylı, 4. Kat,14 nolu bağımsız bölüm, Mesken nitelikli,Taşınmazın dosyasında bulunan, 30.06.2020 tarihli TAKBİS kaydına göre; Mersin İli, Mezitliİlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 116 ada, 12 nolu parselde kayıtlı, 5.796,00 m2 yüz ölçümlü arsa nitelikli anataşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre, 122/5796 arsa paylı, 4. Kat, 14 nolu bağımsız bölüm,Mesken nitelikli taşınmazın tam hisse olarak, F***a S**I adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.İmar durumu; Mezitli Belediye Başkanlığı yetkililerinden - edinile bilgiy ve 1/1000 ölçekliuygulama imar planı örneğine göre, ana taşınmazın imar planında; E-0.60 yoğunluklu, Yençok- 4 Kataimarlı konut alanı olarak işaretli olduğu bilgisi edinilmiştir.Taşınmazın Adresi ve Ulaşım; Taşınmaz, Çankaya Mahallesi, Kuyuluk Caddesi , No:2, Kat:4,Dair:14, Mezitli/MERSİN adresinde bulunmaktadır. Konum olarak taşınmaz, Fındıkpınarı Caddesininyaklaşık, 300 m doğusunda, Kuyuluk Mezarlığının kuzeyinde, Kuyuluk Caddesi üzerinde yer almaktadır.Ulaşım, Fındıkpınarı caddesi üzerinden Mezitli Kaymakamlığının karşısından Şahmurlu sokak yolu ile,toplu ulaşım araçları ve özel araçlar il sağlanmaktadır. Mezitli Kaymakamlığına ve Tapu Müdürlüğüneyakın konumdadır. Taşınmaz, alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olup, bir iki katlı bahçeli mahalleevlerinin yanında apartman tipi yapılaşmaların yeni başladığı bir bölgede yer almaktadır. Taşınmazın Özelikleri;Taşınmazın, Mezitli Belediyesinde bulunan dosyasının incelenmesindenve verilen bilgilerden, ana taşınmazın, Mezitli Belediyesince verilen, 29.09.2017 tarih, 2017/239 sayılı İnşaat Ruhsatının bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz, betonarme karkas olarak inşa edilmek üzeretek blok şeklinde, B4Z412 kat üzerine ruhsatlandırılmıştır. Mahallinde, fenni bilirkişi olanımızca, adaparsel bazında yer tespiti yapılarak, Mezitli Belediyesinde bulunan kat irtifakına esas onaylı projesine göre, taşınmazın yeri ve vaziyet planına uygunluğu teyit edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazın yeraldığı ana taşınmaz; bodrum katta, sığınak, zemin katta giriş holü, kapıcı dairesi, enerji odası atık odasıgibi müştemilatlar ile 2 adet daireden, normal katlarda her katta 4 daireden 12 katta 48 daire, toplam
olarak ta 50 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Ana taşınmazın ihata duvarı kısmen çekilmiş, bahçedüzenlemesi yapılmamıştır. Bloğun 11. Kata kadar tabla betonları dökülmüş, 6. Kata kadar duvarlarörülmüş, sıva altı tesisatlar kısmen döşenmiştir. Blokta çift asansör kovası bulunmaktadır. Yapı 4. Sınıf CGrubu Yapı Sınıfındandır. İnşaatın genel tamamlanma yüzdesi yaklaşık X 50 seviyesindedir. Konumuzdaire, 4. Katta, güney doğu cephede yer alan 14 nolu dairedir. Duvarlar örülmüş, kaba sıvası atılmış sıvaaltı tesisatları çekilmiştir. Onaylı projesine göre daire, 2 odatsalon-mutfak-tantre-hol4*banyo-wc-lavabotebeveyn giyinme bölümü ve banyosu ile 3 adet balkondan oluşmaktadır.Dairenin brüt alanıyaklaşık, 161 m2 , balkonlar dahil net kullanım alanı da yaklaşık, 92,60 m2 dir. Halen natamam durumdadır.

Adresi Çankaya Mahallesi Kuyuluk Caddesi No :2 Kat :4 D:14Mezitli / MERSİN

Yüzölçümü 5.796,00 m2

Arsa Payı 1/1

İmar Durumu İnşaat tarzı Mezitli Belediye Başkanlığı yetkililerinden - edinile bilgiy ve 1/1000 ölçekliuygulama imar planı örneğine göre, ana taşınmazın imar planında; E-0.60 yoğunluklu, Yençok- 4 Kataimarlı konut alanı o

Kıymeti 138.000,00 TL

KDV Oranı %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü 07/07/2022 günü 10:50 - 10:55 arası

Milli Emlak İstanbul’da Konut Satışına Başladı! Milli Emlak İstanbul’da Konut Satışına Başladı!

2. Satış Günü 05/08/2022 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/974 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.