MARMARİS 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/3165 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa Muğla Bodrum'da İcradan Satılık Arsa

Özellikleri : Muğla İli, Marmaris ilçesi, Armutalan Mahallesi, Sinam Mevkii 4200 Parsel, A Blok Bodrum ve zemin kat 1 nolu bağımsız bölümdür. Tapu kaydında 1/6 arsa payı , 900 m2 ana taşınmaz yüzölçümlü ve bağımsız bölüm nitelik olarak bodrumda depo olan mesken, ana taşınmaz nitelik olarak 3 adet 3 katlı betonarme bina ve arsası şeklindedir. İcra dosyasında yer alan bilirkişi raporuna göre şu özelliklere sahiptir:4200 parsel, 400., 401. ve 402. Sokaklara cepheli konumda bulunmaktadır. Parsel üzerinde kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre, her blokta 2 bağımsız bölüm ile üç blokta toplam, 6 bağımsız bölümden oluşan yapı yer almaktadır. Arazi eğiminden kaynaklı bodrum kat, zemin kat, birinci kat ve çatı arası dubleks kullanım şeklinde projelendirilmiştir. Taşınmazlar dış cepheden sıvalı boyalı, kısmen boyası dökülmüş ve boya ister durumdadır. Parsel sınırında ön cephede 120cm arka cephe istinat şeklinde sınır duvarları, binaya erişim temin eden dere üstü geçiş köprüsü ve binalara erişimi temin eder yürüme yolları bulunmaktadır. A blok 1 numaralı bağımsız bölüm, 4200 parsel üzerinde köşe konumlu blok üzerinde bodrum ve zemin kat şeklinde olup, projesi ile uyumlu konumda ve boyutlardadır. A blok, 1 numaralı bağımsız bölüm, bodrum kat ve zemin kat tertibindedir. Onaylı mimari projesine göre, bodrum kat, depo olarak projesinde gösterilmiş olmasına rağmen, iskan edilerek ve kullanım tertibi değiştirilerek konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. A blok, 1 numaralı bağımsız bölüm, bodrum kat ve zemin kat tertibindedir. Onaylı mimari projesine göre, bodrum kat, depo olarak projesinde gösterilmiş olmasına rağmen, iskan edilerek ve kullanım tertibi değiştirilerek konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Birinci katına daire içindeki merdivenle ile erişilmektedir. Hem bodrum kat, hem zemin katının dış cepheye açılan çelik kapısı mevcuttur. Mevcut durumu ile bodrum katında salon, mutfak, WC, merdiven holü, mermer kaplı merdiven ile çıkılan zemin katında 3 yatak odası, banyo/WC ve balkon tertibindedir. Bodrum katta bahçeye açılır biri ön, biri arka cephede iki adet teras, zemin katında biri ön biri arka cephede 2 balkon mevcuttur. İç mekan özellikleri, giriş kapısı çelik, iç oda kapıları ahşap olup, pencereleri PVC doğrama yapılı durumdadır. Mutfak ve banyolarda zeminler seramik, salon ve odalarda laminant parke, duvarlar ve tavan saten sıva üzeri boyalıdır. Banyoda, lavabo, klozet, duş bulunmakta olup, zemin ve duvarlar seramik kaplıdır. Bina içi erişim sağlayan merdivenleri betonarme üzeri mermer kaplı olup, korkuluk alüminyum yapılıdır. Mutfak dolapları yapılı, tezgahı granit, dolap tezgah arası seramik kaplıdır. 1 nolu taşınmazın kullanım alanları; bodrum kat 65,00 m2, zemin kat 65,00 m2, olup, toplam kullanım alanı 130,00 m2 dir. Kamusal hizmetlerden yararlanmaktadır. İlçe Merkezine, 2500 mt., deniz kıyısına 2.600 mt., Armutalan merkez 300mt mesafede olup, yakın çevresinde diğer sosyal ve kamusal donatılar bulunmaktadır. Mahkeme tarafından yapılan bilirkişi raporunda da taşınmazın 3 cepheside yol olan bina parselin köşe kısmında olup bodrum + zemin+ 1. kat +çatı katından oluşan 4 katlı betonarme yapıdır. Ön cephedeki yoldan kot alması sebebiyle bodrum kat gömülü değil açıkta kalmaktadır. Zemit kat seviyesinden apartman girişi olan yapının bodrum kat seviyesinde bahçeden de gİrişi bulunmaktadır şeklinde özelliklere yer verilmiştir.

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU=Marmaris Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08.04.2022 tarih ve E-41823250-804.01-27079 sayılı yazısı ile taşınmazın imar durumu aşağıdaki gibidir. Bahse konu taşınmazla ilgili 27/01/2016 tarihinde onaylanan Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı, Armutalan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Muğla 2. İdare Mahkemesinin 31/05/2018 tarih ve 2018/162 sayılı kararı gereği iptal edilmiş olup, söz konusu taşınmazı kapsayan yürürlükte imar planı bulunmamaktadır.

Adresi : Armutalan Mahallesi, 400. Sokak, Görkem Sitesi , A Blok , Kapı Numarası:1 , Marmaris/Muğla

Marmaris / MUĞLA

Kıymeti : 3.177.200,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 - 10:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:40
Editör: Emlak Zirvesi