MARMARİS 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/2355 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

Muğla ili Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Mevkii 315 Ada 74 Parsel sayılı taşınmaz 506,82 m² miktarında ve tarla vasfında olup, 1/2 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Dosyada mevcut 14.10.2022 tarihli bilirkişi raporuna göre; taşınmaz üzerinde üç adet yapı mevcuttur. Bunlardan biri 90 m² alana sahip tek katlı, yaklaşık 6-7 yaşında tahmin edilen,3 Oda 1 Salon Banyo&WC ve mutfaktan oluşan hafif çelik prefabrike konuttur. Konut içerisinde dosya borçlusunun ikamet ettiği anlaşılmıştır.Bir diğeri ise yaklaşık bir yaşında olup 60 m² taban alana sahip 2 kattoplam 120 m² inşaat alanı bulunanbetonarmekarkas3B Yapı grubuna dahil lüks konuttur.Konut içerisinde taşınmazın diğer hissedarının ikamet ettiği anlaşılmıştır. Üçüncü ve son yapı ise: Bahçede inşa edilmiş 1B Yapı grubuna dahil,17 m² alana sahip tek katlı betonarme depodur. Taşınmaz Marmaris-Datça Karayoluna yaklaşık 400 m., en yakın sahile5 Km., Marmaris Merkeze ise 26 Km. mesafededir. Taşınmazın çevresinde seyrek halde yerleşim vardır.Taşınmazın yer aldığı bölgedağlık ve ormanlık alanlarla kaplıdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Milyon Liradan Başlayan Fiyatlarla Konut Satışı İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Milyon Liradan Başlayan Fiyatlarla Konut Satışı

Adresi : Hisarönü Mahallesi Değirmen yanı Mevkii Marmaris / MUĞLA

İmar Durumu: Marmaris Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 26.09.2022 tarih ve E-41823250-804.01-38874 sayılı yazısına göre; "...Bahse konu taşınmaz; 27.04.1998 onay tarihli Değirmen yanı (Hisarönü) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS=0.15 KAKS=0.30 Ayrık Nizam-2 kat yapılaşma koşullarında konut alanı kullanımında kalmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına tabidir." şeklindedir.

Kıymeti : 844.205,58 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2023 - 10:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 10:37
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 10:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2023 - 10:37
Editör: Emlak Zirvesi