İHALE DETAYLARI

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri İstanbul İl, Silivri İlçe, 112 Ada, 113 Parsel, BEKİRLİ Mahalle/Köy, BAHÇEDERE Mevkii Tarla .TAPU KAYDI: Dosyadaki Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kaydından; 3402 sayılı kanunun ek-1 maddesi kapsamında yapılan sayısallaştırma çalışmaları neticesinde ada, parsel değişimi ile söz konusu taşınmaz Bekirli mahallesi 112 ada, 113 parsel (eski Bekirli mahallesi 139 parsel) numarasını almıştır.

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Bekirli Mah., Bahçe Dere Mevkii, 112 Ada, 113 Parsel, (eski 139 Parsel) numarasında kayıtlı, 4.386,11 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli taşınmazın TAM hissesinin Sebahattin KIR adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait beyan, icrai haciz, şerh ve ipotek bulunmaktadır.

Bursa'da İcradan Satılık Arsa Bursa'da İcradan Satılık Arsa

İMAR DURUMU:YAZILMADI Dosya içerisinde imar durumuna ilişkin yazı bulunamadığından Silivri Belediyesi https://360.silivri.bel.tr/imardurumu/imar.aspx?parselid web sitesinden resen edinilen imar durumu bilgisine göre; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Bekirli Mahallesi, 112 Ada, 113 Parsele (eski Bekirli Mahallesi 139 Parsel) AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI BULUNMAMAKTADIR. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANDA KALMAKTADIR.

UYGULAMA İÇİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA BAKILMALIDIR. 20.000 m2 DEN KÜÇÜK PARSELLERE YAPI RUHSATINA ESAS İMAR DURUMU VERİLEMEMEKTEDİR. denilmektedir. HUDUD VE SAHASI: Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ: Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Bekirli Mah., Bahçe Dere Mevkii, 112 Ada, 113 Parsel, (eski 139 Parsel) numarasında kayıtlı, 4.386,11 m2 yüzölçümlü, Tarla Nitelikli taşınmaz olup adres olarak Bekirli Mahallesi?nde bulunan İncirli Caddesinden ayrılan Bahçedere Sokak üzerinde güneydoğuya doğru yaklaşık 1 km gidince yolun solunda kalan ve tarım arazisi olarak kullanılan parseldir.

Kıymeti 657.916,50 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir. 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 7.maddesi göre belirtme lehtar TCDD ve Ulaştırma altyapı bakanlığı

1. Satış Günü 25/05/2022 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü 29/06/2022 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/482 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7-Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2021/3181 Esas, 2021/4008 Karar ve 05/04/2021 tarihli kararları ve İ.İ.K.9 MADDE: İcra ve İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. Hükmü gereğince NAKİT TEMİNATIN BANKA HESABINA YATIRILMASI GEREKTİĞİNDEN, hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Silivri İcra Dairesinin, Vakıflar Bankası TR 39 0001 5001 5800 7290 498 288 nolu hesaba dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ve T.C kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Nakit teminat ile satışa iştirak edilemeyecektir

Editör: Emlak Zirvesi