İHALE DETAYLAR

KUŞADASI SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,Adedi,önemli özellikleri

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Davutlar Köyü, Başdeğirmen Mevkiinde kain,328 ada,34 Parsel sayılı,359.08.-m2 yüzölçümlü, Ana taşınmaz Nitelik: ARSA nitelikli Cilt:58 Sayfa: 6579'de kayıtlı taşınmaz;
Satışa konu taşınmaz; Kuşadası-Davutlar-Ağaçlı yoluna kuş uçuşu 250 metre, ilçe merkezine 700 metre mesafededir.Taşınmaza Jandarma binası gelmeden Bircan sokaktan ve Yedieylül caddesinden, daha sonra Uzel sokak ve Ediz sokaktan girilerek ulaşılmaktadır. Yakın çevresinde benzer nitelikli arsalar ile seyrek olarak 2-3 katlı yapılar bulunmakta. Toplu taşıma ve özel araçlarla ulaşımı sağlanmaktadır. bölgede su, elektrik; ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Taşınmazın iki yola cephesi bulunmaktadır. Cepheleri yaklaşık 24 ve 30 metredir. Taşınmaz geometrik olarak üçgen şekle yakındır. Topoğrafik olarak batıdan doğuya doğru eğimli bir konumda yer almaktadır. Parsel üzerinde ekonomik değeri olmayan kümes şeklinde yapı bulunmaktadır. Taşınmazın çevresel koşulları, emsal taşınmaz değerleri, dikkate alınarak Bilirkişilerce 800.000.00.-TL Değer takdir etmişlerdir.

İMAR DURUMU : K. Adası Bel. Başk. İmar ve Şehircilik müd.nün 08/07/2022 tarih SAYI:69540995-310.01.E.2787/14347- sayılı imar durum yazısında "...Bahse konu taşınmazın 29M-IVC nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam2 kat konut imarlıdır ."Şekli ile bildirilmiştir.

KIYMETİ : 800.000.00.-TL

TEMİNAT : % 20 oranında ( 160.000.00.-TL dır )

K.D.V.ORANI : KDV oranı %8' dir. (Ayrıca Satış tarihinde KDV oranında meydana gelebilecek olan değişikliklerde belirlenecek oran esas alınacaktır).İhale damga vergisi Binde 5,69 dur.

KAYDINDAKİ ŞERHLER :Taşınmazın Tapu kayıtlarında, Beyan hanesinde Mahkeme ve Satış Memurluğu şerhleri bulunmaktadır.

1.SATIŞ GÜNÜ : 24/08/2022-ÇARŞAMBA günüSaat:10.00-10.10.arasındadır.

2.SATIŞ GÜNÜ : 28/09/2022-ÇARŞAMBA günü Saat: 10.00-10.10.arasındadır.

SATIŞ YERİ :Kuşadası Sulh Hukuk Mahk. Yazı İşl. Müd. odası 2 kat,237 nolu oda.

SATIŞ ŞARTLARI

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını, Paylaştırma Giderlerini ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden ,ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını, Paylaştırma Giderlerini ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin ,tahmin edilen değerin %20 'si oranında Pey akçesi (TEMİNAT) veya bu miktar kadar Milli bir bankanın, Satış dosyası bilgilerini haiz KESİN ve SÜRESİZ ibaresini taşıyan Banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Hissedarlardan ihaleye iştirak edenlerden hisseleri teminatı karşılamadığında fark teminatı dosyaya bloke edeceklerdir Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir Binde 5,69.İhale damga vergisi, KDV oranı %8' dir-(Ayrıca Satış tarihinde KDV oranında meydana gelebilecek olan değişikliklerde belirlenecek oran esas alınacaktır).1/2 oranında Tapu harcı ile teslim masrafları ALICIYA aittir. Tellaliye resmi, Karar harcı, emlak vergi borçları, varsa veraset intikal vergi borçları ,Mahkeme ve satış memurlugu masrafları, Avukatlık ücretleri ile taşınmazın aynından doğan vergiler ve sair masraflar, satış bedelinden, hissedarların hisseleri nisbetinde kesilerek ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde Tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü .maddesi gereğinceİHALE FESHEDİLİR. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak ,bu fark varsa öncelikle teminat beledinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, Posta gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ayrıca tüm maliklere ve dosya taraflarına tebliğ yerine kaim olmak ve başkaca bilgi almak isteyenlerin2019/14-ORT.GİD.Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/07/2022

TEMİNATIN YATIRILACAĞI BANKA HESABI :

Banka Şubesi : Kuşadası Vakıflar Bankası Şubesi

Şube Kodu : 0280

Hesabın Adı : İNTERNET EMANET KASA HESABI

Karabük Safranbolu'da İcradan Satılık Tarla Karabük Safranbolu'da İcradan Satılık Tarla

İBAN NO : TR15 0001 5001 5800 7300 5996 21