Darülaceze Başkanlığı, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yer alan arsayı 22 milyon 400 bin lira bedelle satışa çıkardı. Arsanın üzerinde bir müstakil villa bulunuyor.

İHALE DETAYLARI

Dârülaceze Başkanlığından: Aşağıda adı, nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Satış İhalesine çıkarılmıştır.

İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre “Açık Teklif (Artırma) Usulü”

İlanın Şekli ve Adedi I. Yerel Gazetede 2 defa, II. Resmi Gazetede 1 defa. Darülaceze İdari meclis

Karar tarih ve sayısı 09.06.2022 tarih ve 2022/6 sayılı

İhalenin Yapılacağı Tarih 7 Temmuz 2022 - Perşembe Saat 14:00

Yer Dârülaceze Başkanlığı - Çok Amaçlı Salon

Yukarıda açık adresi yazılı taşınmaz 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile Dârülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda 07.07.2022 tarihinde, Perşembe günü, saat 14.00'da satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaat kabul edilmeyecektir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ŞAHISLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti

2. Tebligat için, Muhtarlık veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli İkametgah belgesi.

3. Geçici Teminat Makbuzu (Dârülacezeden)

Ziraat Bankası'ndan Ankara ve İstanbul'da Gayrimenkul Satışı Ziraat Bankası'ndan Ankara ve İstanbul'da Gayrimenkul Satışı

ŞİRKETLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1. Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi

2. Noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküsü veya Vekâletname

3. Geçici Teminat Makbuzu (Darülacezeden)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES: Halil Rıfatpaşa Mahallesi Dârülaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ŞİŞLİ / İSTANBUL

E POSTA: emlak@darulaceze.gov.tr

TEL/FAX T: 0 212 220 10 20 /138

F: 0 212 210 44 30 - 0 212 221 03 03