Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa Kocaeli İzmit'te İcradan Satılık Arsa

DÜZCE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/143 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :

Düzce İli Merkez İlçesi Metek Mahallesi 891 Ada 2 Parsel, 5.128,20 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tam hissesi satılacak olup, bilirkişi raporuna göre ; Taşınmazın Kültür Eğitim Kurumları Kampüsü olarak kullanıldığı, üzerinde kamelya ve halı saha yapıları ile muhtelif ağaçların bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıntılı bilgie-satış portalda yayınlanan ilana ekli bilirkişi raporu, satış şartnamesi ve ilanından öğrenilebilir.

İmar Durumu :Düzce Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden elde edilen bilgiye göre dava konusu Metek Mah. 891 ada 2 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında (Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı) bulunduğu, taşınmazın “Konut Alanı + Yol Alanı” olarak planlandığı, ayrık nizam 3(üç) kat, Taks:0,40 Kaks:1,30 yapılaşma hükümlerinde olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazda %23 yola terk bulunmaktadır.

Kıymeti : 9.792.528,00 TL

KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 14:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2023 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 14:50
Editör: Emlak Zirvesi